CENTRE FOR REGIONAL CHANGE IN THE EARTH SYSTEM

To adapt to climate change requires a precise understanding and quantification of how human activities, interacting with natural processes, affects human and natural systems. The Centre for Regional Change in the Earth System (CRES) is a novel multidisciplinary climate research platform, which brings together leading scientists with excellent and long track records of quality research in climate change and key Danish stakeholders and practitioners with a need for improved climate information.

CRES is the result of a grant of 29 mio. DKK from the Danish Council of Strategic Research in October 2009 over a period of 5 years and co-funded by the participating institutions.

 

Konference om kritiske klimapåvirkninger, tilpasning og sårbarhed i Danmark. 20-21 april 2015 i Odense

- set i lyset af IPCCs 5. hovedrapport og den nyeste danske forskning

Skybrud, kraftige storme og stormfloder med omfattende skader til følge, som dem vi har oplevet herhjemme de seneste 5 år, understreger tydeligt vores sårbarhed over for ekstreme vejrhændelser. Samtidig sættes der år efter år nye temperaturrekorder, som sætter dyr, planter og samfundsmæssige systemer under pres. Et fremtidigt Danmark som er tilpasset klimaændringerne og den stigende risiko for vildere og vådere vejr stiller store krav til den viden og de redskaber, som er nødvendige for at imødegå alvorlige påvirkninger af f.eks. landbrug, fødevareforsyning, kystområder, byer og naturen. I den forbindelse udgav Naturstyrelsen for nyligt i samarbejde med Center for Regionale Klimaforandringer (CRES) rapporten "Analyse af IPCC delrapport 2" for at sætte fokus på nye og ændrede anbefalinger i den 5. hovedrapport fra FNs klimapanel (IPCC). Rapporten gennemgår kritiske behov, muligheder, begrænsninger, modstandsdygtighed, og andre aspekter, der er forbundet med klimatilpasning set fra et dansk perspektiv.

Der er mulighed for at påvirke konferencens indhold frem til en uge før med henblik på at få sat fokus på spørgsmål, emner eller problemstillinger, hvad enten det drejer sig om konkrete lokale udfordringer eller videndeling. Indspil sendes til cres@dmi.dk, så vil vi forsøge at indpasse det i programmet. 

Med denne konference, stiller CRES - i samarbejde med Det Strategiske Forskningsråd, IDA Miljø og en række danske nøgleinitiativer, herunder RiskChange (Risk-based design in a changing climate), COADAPT (Danish Coasts and Climate Adaptation), MACSUR (Impacts of climate change on European agriculture) og Vand i Byer - skarpt på IPCCs 5. vurderingsrapport samt på den nyeste danske klima- og tilpasningsforskning. Konferencen sætter samtidig punktum for CRES som 5-årigt strategisk forskningscenter inden for klima- og klimatilpasning. Formålet med konferencen er at belyse ny viden om konsekvenser, effekter og handlemuligheder med direkte relevans for private og offentlige aktører. Konferencen tager endvidere udgangspunkt i fire helt centrale områder for klimatilpasningsindsatsen i Danmark: vand og byer, kysterne, vandet og det åbne land samt klimatilpasning set i et samfundsperspektiv.

Konferensen om kritiske klimapåvirkninger, tilpasning og sårbarhed i Danmark finder sted den 20.-21. april 2015 i Odense Congress Center. Programmet er organiseret således, at den første dag tager udgangspunkt i Naturstyrelsens rapport fra 2014, mens konferencens anden dag vil fokusere snævert inden for hvert af de ovennævnte spor og inddrage sektorspecifikke og tekniske udfordringer og viden. Deltagelse i konferencen herunder middagen er gratis, deltagere skal dog selv sørge for transport og overnatning. Tilmelding foregår efter først til mølle her: Online tilmelding