Workshop (9-12): Vand og byer (Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU; Henrik Madsen, DHI)

De seneste års skybrud og stormfloder har sat klimatilpasning på dagsordenen. Samtidigt er der sket en stor forskningsindsats igennem flere forskningsprogrammer hvor DTU, DHI og DMI i samarbejde har øget vores viden om især ekstremregn. Tilsammen giver det flere og bedre muligheder for at håndtere de store vandmasser, og løsningerne pibler frem.  Workshoppen giver et overblik over hvad vi ved nu og giver mulighed for at diskutere hvad der skal til for, at kommunernes klimatilpasnings- og skybrudsplaner kan blive løftestænger for nye og spændende løsninger. 

  • Ida Gregersen, DTU Miljø: Stigninger og svingninger i ekstremregn fra 1880 til 2100.
  • Henrik Madsen, DHI: Hvor store er usikkerhederne på vores klimafaktorer?
  • Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU Miljø: Virker vores klimatilpasningsplaner hvis klimaet bliver meget værre end vi håber?
  • Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut: Innovationsnetværket Vand i byer – hvordan skaber vi bedre byer og bundlinjer ved hjælp af klimatilpasning?
  • Gitte Godsk Dalgaard, Furesø-Egedal Forsyning: Hvad har vi brug for at vide og hvordan får vi eksisterede viden brugt? Om roller og samarbejde mellem de mange aktører.
  • Henrik Andersen, DHI: Modeller for klimatilpasning af skybrud i København.

Derefter workshop om aktivering af viden og behov for ny viden.