Workshop (13-16): Vandstand og kyster (Aslak Grinsted, KU; Morten Rugbjerg & Nils Drønen, DHI)

Stigende vandstand og ændringer i stormmønstre over Danmark øger risikoen for oversvømmelse fra hav og ændrer kysternes erosionsforhold over både kort og lang tid. Ny strategisk forskning retter fokus på forudsigelser af vandstandsstigninger, på ændringer i bølgeforhold i de danske farvande pga. ændrede stormforhold, og på muligheden af at forudsige den resulterende påvirkning på kysterne. Nyeste resultater vil blive præsenteret, og der lægges herefter op til diskussion af mulighederne for og udfordringer ved klimatilpasning af

  • Aslak Grinsted, KU: Globale og regionale vandstandsstigninger.
  • Morten Rugbjerg, DHI: Fremtidens storme og påvirkninger på bølgehøjden og vandstand ved kysterne.
  • Nils Drønen, DHI: Klimaforandringers indvirkninger på erosion og oversvømmelse af kystnære områder.
  • Carlo Sass Sørensen, Kystdirektoratet: Forvaltningen af de danske kyster.
  • Dan Hasløv, Hasløv & Kjærsgaard: Klimatilpasning af kysterne - fra forskning til anlægsprojekter.

 Herefter diskussion & debat